zamówienie na:

Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.05.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą Część 2 
Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2020 r. (176kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2020 r. 
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (802kB) plik Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców pdf (512kB) pdf Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców pdf 
Tom II SIWZ Projekt umowy dla części 1 (282kB) pdf Tom II SIWZ Projekt umowy dla części 1
Tom II SIWZ Projekt umowy dla części 2 (302kB) pdf Tom II SIWZ Projekt umowy dla części 2
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (184kB) pdf Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja do pobrania pod linkiem Dokumentacja do pobrania pod linkiem http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/12879/mzdim-271-05-2020
Komunikat dot. sposobu składania i otwarcia ofert (99kB) pdf Komunikat dot. składania i otwierania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2020 (79kB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2020
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.04.2020 (162kB) pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.04.2020
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 07.04.2020 r. (165kB) pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 07.04.2020 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.04.2020 r. (128kB) pdf Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.04.2020 r.
Tom II SIWZ -Projekt umowy część 1 aktualny na dzień 08.04.2020 r. (282kB) pdf Tom II SIWZ -Projekt umowy część 1 aktualny na dzień 08.04.2020 r.
Tom II SIWZ -Projekt umowy część 2 aktualny na dzień 08.04.2020 r. (302kB) pdf Tom II SIWZ -Projekt umowy część 2 aktualny na dzień 08.04.2020 r.
Protokół z sesji otwarcia ofert 15.04.2020 r (201kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert 15.04.2020 r.
Informacja o odrzuceniu oferty 23.04.2020 r. (259kB) pdf Informacja o odrzuceniu oferty 23.04.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.05.2020 r. (197kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.05.2020 r.


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (26 marca 2020, 15:17:47)

Ostatnia zmiana: Monika Turkiewicz (3 sierpnia 2020, 12:07:43)
Zmieniono: Podpisano Umowę z Wykonawcą Część 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267