zamówienie na:

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.04.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 
Ogłoszenie o zamówieniu 03.04.2020 (177kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.04.2020 r.
TOM I Instrukcja_dla_Wykonawców. doc (1226kB) plik TOM I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
Tom II SIWZ - Projekt umowy (Rejon I, Rejon II) (255kB) pdf TOM II SIWZ- Projekt umowy (Rejon I, Rejon II)
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (239kB) pdf TOM III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
Dokumentacja (6343kB) zip Dokumentacja
TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (596kB) pdf TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
Zmian treści SIWZ z dnia 08.04.2020 r. (127kB) pdf Zmian treści SIWZ z dnia 08.04.2020 r.
TOM II SIWZ- Projekt umowy (Rejon I,Rejon II) aktualny na dzień 08.04.2020 r. (255kB) pdf TOM II SIWZ- Projekt umowy (Rejon I,Rejon II) aktualny na dzień 08.04.2020 r.
Protokół z sesji otwarcia ofert 20.04.2020 r. (214kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert 20.04.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. (276kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (3 kwietnia 2020, 10:25:35)

Ostatnia zmiana: Monika Turkiewicz (4 czerwca 2020, 14:48:33)
Zmieniono: {11}Podpisano Umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 294