zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P271.07.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 
Ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2020 r. (167kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2020 r.
TOM I SIWZ Instrukcja_dla_Wykonawców. doc (448kB) word TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców. doc
TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców. pdf (552kB) pdf TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców. pdf
Tom II SIWZ - Projekt umowy (207kB) pdf TOM II SIWZ Projekt umowy
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (214kB) pdf TOM III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
STWIORB Kanalizacja deszczowa.pdf (2145kB) pdf STWIORB Kanalizacja deszczowa.pdf
STWIORB Roboty instalcyjne .pdf (331kB) pdf STWIORB Roboty instalcyjne .pdf
Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 13.05.2020 r. (196kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 13.05.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2020 r. (236kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2020 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (5 maja 2020, 12:39:12)

Ostatnia zmiana: Monika Turkiewicz (4 czerwca 2020, 14:45:11)
Zmieniono: {10}Podpisano Umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237