zamówienie na:

budowę i przebudowę oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Przerwy-Tetmajera i Gniatczyka (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.13.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą