zamówienie na:

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.04.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty. Podpisano umowy z wykonawcami w dniu 11 i 13.05.2016 r.