zamówienie na:

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.12.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończone. Część 1 i 3 zostały unieważnione. Na część 2 i 4 w dniu 23.08.2016 r. podpisana została umowa z Wykonawcami robót.