zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami)