zamówienie na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.17.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 02.01.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą