zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.08.2017
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 15.12.2017 podpisano umowę z Wykonawcą prac