Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4 "

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.4.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 2 marca 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)