Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.36.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 31 sierpnia 2021  09:00

zamówienie na:

Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.8.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 26 marca 2021  09:00

zamówienie na:

Udrożnienie oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.09.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 22 marca 2021  09:00

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.6.2021
wartość: do 130 000 PLN
termin składania ofert: 9 marca 2021  09:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudowa mostu drogowego"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.5.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 4 marca 2021  09:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4 "

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.4.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 2 marca 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)