Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.11.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 lipca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)