Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sowińskiego w Jeleniej Górze” w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.22.2021
wartość: do 130 tyś
termin składania ofert: 4 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż budynku Nr 35 przy ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze oraz „Przebudowa oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze” w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.27.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 22 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legnickiej w obrębie ulicy Stefana Strahla w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.21.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 6 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – etap III” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.23.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 6 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.17.2021
wartość: do 130 tyś
termin składania ofert: 25 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.16.2021
wartość: do 130 tyś
termin składania ofert: 25 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Została zawarta umowa z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.14.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 25 maja 2021  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.12.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 7 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi".

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-P.271.11.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 31 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:" Doświetlenie przejść dla pieszych"

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM-P.271.10.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 26 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Działania promocyjne, w postaci tablic informacyjno-pamiątkowych, dla projektu pn.: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM- UE.271.16.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.19.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)