Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.06.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.09.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

"Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej".

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.08.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2- Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.07.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P271.07.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.06.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.04.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.05.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą Część 2 

zamówienie na:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE DLA PROJEKTU PN.: OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI TRANSPORTOWEJ W AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” – część IV.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.05.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.03.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawca  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.02.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – CZĘŚĆ I

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.01.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Drzymały i ul. Flisaków”, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.01.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)