Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2019
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie”. W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.42.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.43.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie"

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM- UE.271.41.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Remont oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.14.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 października 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Działania promocyjne, w postaci tablic informacyjno-pamiątkowych, dla zadania pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.32.2019
wartość: do 30 tys. EURO
termin składania ofert: 10 października 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dwudziestolecia

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.37.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 października 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie operatu wodno-prawnego i aktualizację decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym - decyzji nr 8/2004 OSR.6210-18/2004 z dnia 17.05.2004 r.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.29.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.35.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 września 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.09.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 września 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo–rowerowo-jezdny” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.21.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 września 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego w Jeleniej Górze Część I/Część II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.33.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 września 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę estetyki terenu pawilonów „Na górce” przy ul. Karłowicza 25 i 25 a w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.28.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo–rowerowo-jezdny” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.23.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dojścia do przystanku kolejowego „Spółdzielcza” w Jeleniej Górze od strony ul. Spółdzielczej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.25.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dojścia do przystanku kolejowego „Spółdzielcza” w Jeleniej Górze od strony ul. Karola Miarki

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.24.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszo-rowerowego do przystanku kolejowego „Aleja Jana Pawła II” w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.18.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Jeleniogórska Promenada Bobru – Etap II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.20.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na teranie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.04.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »