Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  

zamówienie na:

Działania promocyjne, w postaci tablic informacyjno-pamiątkowych, dla projektu pn.: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM- UE.271.16.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.19.2020
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)