Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.3.2021
wartość: do 130 000 PLN
termin składania ofert: 5 marca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.2.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 25 lutego 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)