Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni i muru oporowego w ciągu ul. Krętej w Jeleniej Gorze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.13.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 08.05.2018 r. postępowanie zostało unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)