Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

"Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP” w ramach zadania „Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.42.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 27 października 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak złożonych ofert do wyznaczonego terminu składania ofert 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: ,,Aranżacja nasadzeń roślin ozdobnych na rondzie na skrzyżowaniu ulic: Złotniczej i Świętojańskiej”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.33.2021
wartość: do 130 tyś
termin składania ofert: 11 sierpnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulic św. Jadwigi Śląskiej i Sprzymierzonych w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.31.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 6 sierpnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.30.2021
wartość: do 130 tyś
termin składania ofert: 5 sierpnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe, tym samym jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

,,Aranżacja nasadzeń roślin ozdobnych na rondzie na skrzyżowaniu ulic: Złotniczej i Świętojańskiej”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.29.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 4 sierpnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe, tym samym jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Złotniczej z ulicą Wincentego Pola w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.28.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 29 lipca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Jeleniej Górze" w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych".

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.25.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 12 lipca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulic św. Jadwigi Śląskiej i Sprzymierzonych w Jeleniej Górze" w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych".

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.26.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 12 lipca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Złotniczej z ulicą Wincentego Pola w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.24.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 6 lipca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulic św. Jadwigi Śląskiej i Sprzymierzonych w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.19.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 1 lipca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż budynku Nr 35 przy ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze oraz „Przebudowa oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze” ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze”

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.20.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 30 czerwca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Jeleniej Górze” w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: DR-MZDiM.271.18.2021
wartość: do 130 tysięcy PLN
termin składania ofert: 30 czerwca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa dostępne środki budżetowe.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.07.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 9 marca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.3.2021
wartość: do 130 000 PLN
termin składania ofert: 5 marca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.2.2021
wartość: wartość zamówienia nie przekracza 130 000PLN
termin składania ofert: 25 lutego 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)