Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 576)

Data: 2021-03-01 10:21:54
Autor: Monika Turkiewicz

Data: 2021-03-01 10:20:57
Autor: Monika Turkiewicz

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania


Data: 2021-02-25 12:47:45
Autor: Aneta Pączek

zapytanie ofertowe

dodano informację o unieważnieniu postępowania


Data: 2021-02-25 12:22:06
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

Poprawa omyłki pisarskiej


Data: 2021-02-25 12:19:14
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania


Data: 2021-02-25 10:24:19
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

Dodano informacje


Data: 2021-02-24 11:34:08
Autor: Monika Turkiewicz

przetarg nieograniczony

Dodano informacje


Data: 2021-02-24 11:33:25
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

{2}poprawiono omyłkę pisarską


Data: 2021-02-23 14:07:59
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

{1}omyłka pisarska


Data: 2021-02-23 14:06:32
Autor: Monika Turkiewicz

Inspektor nadzoru

Dodano wynik


Data: 2021-02-01 13:58:45
Autor: Anna Juszczak

Inspektor nadzoru

Dodano wynik naboru.


Data: 2021-02-01 13:56:15
Autor: Anna Juszczak

przetarg nieograniczony

Podpisano umowę z Wykonawcą


Data: 2021-01-25 14:19:17
Autor: Aneta Pączek

zapytanie ofertowe

Podpisano umowę z Wykonawcą


Data: 2021-01-25 14:16:54
Autor: Aneta Pączek

zapytanie ofertowe

Podpisano umowę z Wykonawcą


Data: 2021-01-25 14:14:35
Autor: Aneta Pączek

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-01-18 14:52:31
Autor: Aneta Pączek

przetarg nieograniczony

Protokół z sesji otwarcia ofert 12.01.2021 r.


Data: 2021-01-12 12:39:47
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

{6}Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.01.2021 r.


Data: 2021-01-11 12:38:27
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

{6}Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.01.2021 r.


Data: 2021-01-11 11:30:36
Autor: Monika Turkiewicz

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.01.2021 r.


Data: 2021-01-11 11:28:44
Autor: Monika Turkiewicz
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 576)