Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. zmienia się Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602). 
W związku z tym Art. 8 ust. 4 w/w ustawy otrzymuje nowe brzmienie, i informuje, że: Kartę Parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W związku z powyższym w celu wyrobienia karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, od 1 lipca 2014 r. należy udać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności Al. Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra Tel. 75 64 38 090

metryczka


Wytworzył: Jacek Piech (12 lutego 2015)
Opublikował: Jan Adminowicz (12 lutego 2015, 13:34:00)

Ostatnia zmiana: Milena Wolska (15 marca 2016, 13:57:02)
Zmieniono: Zmiana formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2871