Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna wobec klientów Strefy Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna wobec klientów Strefy Płatnego Parkowania [...]

REKLAMACJA SPP w sprawie opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres:   - sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl  lub - [...]

W zakładce "Zarządzenia" dostępne jest Zarządzenie Nr 0050.151.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie nadania "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Jeleniej Górze"

W zakładce "Zarządzenia" dostępne jest Zarządzenie Nr 0050.151.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie nadania "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Jeleniej Górze" [...]

metryczka