Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych.

W celu wyrobienia karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy udać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Al. Jana Pawła II 7 
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 643 80 90
http://www.pzon-jeleniagora.pl/

Zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Jeleniej Góry znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.151.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Jeleniej Górze”. 

 

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste