zamówienie na:

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.05.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowy z Wykonawcami robót  
Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2019 (233kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2019 r. 
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (1213kB) plik TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (574kB) pdf TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
TOM II SIWZ - Wzór Umowy (244kB) pdf TOM II SIWZ - Wzór Umowy 
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (236kB) pdf TOM III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik do TOM III SIWZ - Dokumentacja opis techniczny (310kB) pdf  Załącznik do TOM III SIWZ - Dokumentacja opis techniczny
Załącznik do TOM III SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SSTWiOR (1789kB) pdf  Załącznik do TOM III SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SSTWiOR
Załącznik do TOM III SIWZ Graficzny podział obszaru miasta na regiony (części zamówienia) (5828kB) pdf  Załącznik do TOM III SIWZ Graficzny podział obszaru miasta na regiony (części zamówienia)
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (133kB) pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Protokół z sesji otwarcia ofert (197kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert 
Informacja o wyborze oferty (188kB) pdf Informacja o wyborze oferty 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (28 marca 2019, 10:28:44)

Ostatnia zmiana: Marzena Szymczyk (7 maja 2019, 14:40:38)
Zmieniono: {12} Podpisano umowy z Wykonawcami robót

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255