zamówienie na:

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.06.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą 
Ogłoszenie o zamówieniu 10.04.2019 (226kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu  10.04.2019
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (1269kB) plik Tom I SIWZ-instrukcja dla Wykonawców
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców pdf (610kB) pdf Tom I SIWZ-instrukcja dla Wykonawców
Tom II SIWZ - wzór Umowy (228kB) pdf Tom II SIWZ- wzór Umowy
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (323kB) pdf Tom III SIWZ- opis przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja - opis techniczny (159kB) pdf Dokumentacja - opis techniczny 
STWIORB (3299kB) pdf STWIORB 
Sesja otwarcia ofert (198kB) pdf Sesja otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (238kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (10 kwietnia 2019, 13:26:45)

Ostatnia zmiana: Marzena Szymczyk (16 maja 2019, 09:09:27)
Zmieniono: {10} Podpisano umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 204