zamówienie na:

Prowadzeni nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze"

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: IZP-MZDiM.271.13.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  
Zapytanie ofertowe (308kB) pdf Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia (263kB) pdf Opis przedmiotu zamówienia
Wzór oferty (77kB) word Wzór oferty
Projekt umowy (289kB) pdf Projekt umowy
{5} Dokumentacja projektowa i STWiORB do pobrania http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/11241/izp-mzdim-271-13-2019
Protokół z sesji otwarcia ofert (155kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty (170kB) pdf Informacja o wyborze oferty 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (13 maja 2019, 11:47:15)

Ostatnia zmiana: Marzena Szymczyk (12 czerwca 2019, 07:52:25)
Zmieniono: {8} Podpisano umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180