zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.08.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  
Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2019 (227kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.05.2019 
TOM I Instrukcja_dla_Wykonawców. doc (423kB) word TOM I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców
Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców pdf (512kB) pdf TOM I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców pdf.
Tom II SIWZ - Projekt umowy (200kB) pdf TOM II SIWZ- Projekt Umowy
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (233kB) pdf TOM III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
STWIORB Roboty instalacyjne (325kB) pdf  STWIORB Roboty instalacyjne
STWIORB Kanalizacja deszczowa (2117kB) pdf STWIORB Kanalizacja deszczowa
Protokół z sesji otwarcia ofert (164kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert 
Informacja o wyborze oferty (238kB) pdf Informacja o wyborze oferty 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (17 maja 2019, 10:26:48)

Ostatnia zmiana: Marzena Szymczyk (12 czerwca 2019, 07:51:21)
Zmieniono: {10} Podpisano umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250