zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.02.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty