zamówienie na:

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.03.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty. Podpisano umowę z wykonawcą 04.05.2016