zamówienie na:

Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kiepury 79 w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.06.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 4 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 20.05.2016 r.