zamówienie na:

Remonty dróg – Remont nawierzchni odcinka chodnika w ciągu ulicy Elsnera w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.07.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 11 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 27.05.2016 r.