zamówienie na:

Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.10.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 8 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe zakończone w dniu 03.08.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót