zamówienie na:

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.11.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 lipca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione