zamówienie na:

Remont oświetlenia ulicznego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.09.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończone. W dniu 25.08.2016 r. podpisano umowę z Wykonawca robót.