zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.13.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zakończone. W dniu 29.08.2016 r. podpisano umowę Z Wykonawcą prac projektowych.