zamówienie na:

LIKWIDACJA BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA SIECI DROGOWEJ MIASTA

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.17.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 24.08.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót