zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.01.2017
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 28.02.2017 podpisano umowę z Wykonawcą prac