zamówienie na:

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.03.2017
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 07.04.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac