zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.05.2017
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 28.04.2017 podpisano umowę z Wykonawcą robót