zamówienie na:

Utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Thebesiusa w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.06.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 10 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowania rozstrzygnięte. W dniu 26.05.2017 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.