zamówienie na:

Bieżące utrzymanie jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.09.2017
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. Podpisano umowy z wykonawcami robót .