zamówienie na:

"Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Jeleniej Góry w latach 2019-2026".

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.02.2019
wartość: powyzej 30 tys euro
termin składania ofert: 9 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą  
Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2019 (116kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2019
TOM I SIWZ (387kB) word TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
Tom I SIWZ (498kB) pdf Tom I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
TOM II SIWZ (228kB) pdf TOM II SIWZ Projekt Umowy 
TOM III (316kB) pdf TOM III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Klucz publiczny (1kB) plik Klucz publiczny 
Załącznik nr 2 do TOMU I SIWZ 'JEDZ' (82kB) plik Załącznik nr 2 do TOM I SIWZ "JEDZ"
Załacznik do TOMU III SIWZ -Uchwała (769kB) pdf Załącznik do TOM III SIWZ -Uchwała 
wyjaśnienia treści SIWZ (219kB) pdf Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (494kB) pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Formularz oferty 1.1 (28kB) word Formularz oferty 1.1
Ogłoszenie dodatkowych informacji (70kB) pdf Ogłoszenie dodatkowych informacji
{13} Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie dodatkowych informacji zmiana terminu otwarcia ofert (70kB) pdf Ogłoszenie dodatkowych informacji zmiana terminu otwarcia ofert
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (141kB) pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 
{16} W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO TOMU I SIWZ "JEDZ" ZAMAWIAJĄCY ODSYŁA WYKONAWCÓW DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKA ZE STRONY http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/11026/mzdim-p-271-02-2019
Protokół z sesji otwarcia ofert 09.05.2019 (164kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (144kB) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (26 marca 2019, 14:38:55)

Ostatnia zmiana: Marzena Szymczyk (30 lipca 2019, 10:36:49)
Zmieniono: {19} Podpisano umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1280