W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZGŁOSZENIE SZKODY

XML

Treść

ZGŁOSZENIE SZKODY

Odpowiedzialność zarządcy drogi oparta jest na zasadzie winy, a jej podstawę stanowi art. 415 i następne Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy zarządca drogi nie wykona nałożonych na niego obowiązków ustawowych lub wykona je w sposób nienależyty (niewłaściwy), a osoba trzecia poniesie z tego tytułu jakąś szkodę, wówczas zarządca zobowiązany będzie do naprawienia ww. szkody.

Odpowiedzialność zarządcy drogi zachodzi, gdy:
- wystąpi zdarzenie zawinione przez zarządcę drogi, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody, np. zaniechanie naprawienia dziury w drodze, nieusunięcie rozlanej na drodze substancji;
- powstanie uszczerbek u poszkodowanego, np. uszkodzenie koła czy podwozia na skutek wjechania w dziurę znajdującą się na drodze;
- wystąpi związek przyczynowy pomiędzy ww. zdarzeniem zawinionym przez zarządcę a uszczerbkiem osoby trzeciej, tj. uszkodzenie koła lub podwozia w wyniku wjechania w dziurę znajdującą się na drodze.

W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każde zdarzenie zostało zgłoszone Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody. Zgłoszenie zdarzenia Policji nie jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez zarządcę drogi. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze odpowiada za szkody tylko i wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra. Zgłoszenia szkody należy dokonać w formie pisemnej – wzór wniosku dostępny poniżej.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Kodeks cywilny
 
Opłaty:
Brak
Jeżeli w postępowaniu występuje pełnomocnik, wówczas należy dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jelenia Góra bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Sposób zgłoszenia szkody:
- siedziba MZDiM (sekretariat),
- poczta tradycyjna / kurier,
- skrzynka ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).
 
Odpowiedź:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.
2. Sąd powszechny.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (okres obowiązywania: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.):

Polisa nr: 998B133943 UNIQA TU S.A. 

Załączniki