zamówienie na:

"Budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej".

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.08.2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Podpisano Umowę z Wykonawcą  
Ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2020 r. (172kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2020 r. 
TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (808kB) plik Tom I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
Tom I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców pdf (509kB) pdf Tom I SIWZ Instrukcja da Wykonawców pdf.
Tom II SIWZ Projekt umowy - część 1 (282kB) pdf Tom II SIWZ Projekt umowy - część 1. pdf
Tom II SIWZ Projekt umowy - część 2. pdf (294kB) pdf Tom II SIWZ Projekt umowy - część 2. pdf
Tom III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (192kB) pdf Tom III Opis przedmiotu zamówienia. pdf
Dokumentacja Część 1 (8192kB) zip Dokumentacja Część 1
Dokumentacja - Część 2 Projekt organizacji ruchu (2754kB) zip Dokumentacja - Część 2 Projekt organizacji ruchu
Dokumentacja - Część 2 SST (6111kB) zip Dokumentacja - Część 2 SST
Dokumentacja - Część 2 Projekt budowlany (8192kB) zip Dokumentacja -Część 2 Projekt budowlany
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.05.2020 r. (75kB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.05.2020 r.
Zmiana treści SIWZ 27.05.2020 r (148kB) pdf Zmiana treści SIWZ 27.05.2020 r.
Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 12.06.2020 r. (183kB) pdf Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 12.06.2020 r.
Informacja o odrzuceniu oferty (239kB) pdf Informacja o odrzuceniu oferty
Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2020 r. (199kB) pdf Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2020 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Turkiewicz
Opublikował: Monika Turkiewicz (27 maja 2020, 11:24:45)

Ostatnia zmiana: Monika Turkiewicz (3 sierpnia 2020, 12:06:20)
Zmieniono: Podpisano Umowę z Wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359