Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.07.2018
wartość: powyżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: {Podpisano umowę z Wykonawcą} 

zamówienie na:

PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ODCINKA ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W JELENIEJ GÓRZE”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.22.2018
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: {Podpisano umowę z Wykonawcą} 

zamówienie na:

Budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Karłowicza w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.04.2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą robót 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.03.2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z Wykonawcą robót 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.02.2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 maja 2018  10:00
wynik postępowania: W dniu 01.06.2018 r. Podpisano umowę z Wykonawcą prac. 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap II"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.08.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 19.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą. 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.01.2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. W dniu 05.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)