Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Eksploatacja i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.16.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami) 

zamówienie na:

REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH – REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. SKOWRONKÓW W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.28.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione. Na niniejsze postępowanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

zamówienie na:

REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH – REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. SKOWRONKÓW W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.27.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione. Oferta najkorzystniejsza znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Rowerowa Jelenia Góra - wykonanie śluz dla rowerów na skrzyżowaniu ulic: Wolności - Marcinkowskiego, Wolności - Plac Piastowski

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.22.6691.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 października 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamówienie unieważniono gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

REMONT CHODNIKA PRZY ULICY OGRODOWEJ (PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 I GIMNAZJUM NR 5) W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.19.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione. Oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.11.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 lipca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione 

zamówienie na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY KROŚNIEŃSKIEJ, W KIERUNKU NOWEGO CMENTARZA W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDIm.271.12.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 lipca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione 

zamówienie na:

Przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-_.271.08.2016
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY KROŚNIEŃSKIEJ, W KIERUNKU NOWEGO CMENTARZA W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.11.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało uniewąznione 

zamówienie na:

REMONT DRÓG – CZĘŚĆ II – REMONT SCHODÓW W CIĄGU ULIC TETMAJERA I CHAŁUBIŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.09.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.02.2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 marca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)