Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie mapy akustycznej dla dróg głównych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie miasta Jelenia Góra

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.31.2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione gdyż do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)