Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie”.

zamawiający: Miasto Jelenia Góra
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.40.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze” W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM-UE.271.38.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione 

zamówienie na:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie"

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MZDiM- UE.271.39.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 października 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze- w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.13.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 października 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 CZĘŚĆ I

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.12.2019
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 22 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 CZĘŚĆ I

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.11.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dwudziestolecia

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.36.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MZDiM-P.271.10.2019
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie przetargowe unieważnione  

zamówienie na:

Przeprowadzenie Podziału Geodezyjnego Działki Drogowej pn.: „Wykonanie projektu podziału działki przy ul. Drzymały w Jeleniej Górze”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.22.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: W dniu 04.07.2019 r. postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

PRZEPROWADZENIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DZIAŁKI DROGOWEJ PN.: „Wykonanie projektu podziału działki przy ul. Drzymały w Jeleniej Górze”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: MZDiM.271.11.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)