Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Zmiana numeru konta bankowego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że z dniem 01.01.2021 r. dla wszystkich opłat z tytułu dochodów niepodatkowych, w tym m. in. z tytułu: zajęcia pasa drogowego, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zostaje uruchomiony nowy [...]

metryczka